FORBES jaunais numurs!

Share

P001-copy

FAKTI UN KOMENTA�RI

6 | KA� RA?KOTIES, LAI UZLABOTU A�RVALSTU INVESTA?CIJU PIESAISTI LATVIJA�?

8 | KRIEVIJAS SMALKA� MA�KSLA SODA?T

10 | ŠAURAIS IESPA�JU LOGS

12 | KARSTAS AMBA?CIJAS, KAS DEDZINA SPA�NIJU

14 | NEZINA�MIE Y VIENA�DOJUMOS MENEDA?ERIEM

LA?DERI

16 | «VENTURE» PIEDZA?VOJUMS AR SKATU UZ DOMA BAZNA?CU

FORBES @100

20 | IDEJAS UN MA�CA?BAS. 1OO LIELISKA�KIE BIZNESA PRA�TI

32 | 1968. GADA 1. JA?LIJS. HJA?STONA, MA�S ESAM ATPAKAA�

UZA�A�MA�JI

36 | GARŠAS LIETA

42 | TA� MA�S STRA�DA�JAM

LATVIJA / A�ZIJA

48 | KRITISKA� DOMA�ŠANA

52 | TAIVA�NA LIDO UZ DIENVIDIEM

TEHNOLOA?IJAS

57 | INTERAKTA?VA� MODE

60 | GLABA�ŠANAS MA�NIJA

NAUDA

62 | INVESTA?CIJAS VECA�KAJA� PAAUDZA�

NUMURA TA�MA

66 | 20 DROSMA?GI UZA�A�MUMI

70 | TOP 20

72 | «MA�S, ITA�LIEŠI, MA?LAM SKAISTO»

80 | MA?LA BEZ PRETMA?LAS JEB LATVIJA IGAUA�A SKATA?JUMA�

81 | NODOKA�U KONKURENCE DARBOJAS. KA�PA�C POLITIA�I VA�LAS TO IZSKAUST?

82 | TUMŠO A?DEA�U LIKUMI

GRA�MATA

86 | AMERIKAS IZAUGSME – KA�PUMI UN KRITUMI

FORBES LIFE

96 | BRIVMA?RNIEKI, KAS UZCA�LA ASV

100 | VA?NS VIRS MA�KOA�IEM

102 | MA?ZIKA PAR BRA?VU

104 | DOMAS PAR DARBU