FORBES jaunais numurs!

Share

P001 copy

URBA�NISTIKA

8 | ARVIEN FLEKSIBLA�KIE A KLASES BIROJI

FAKTI UN KOMENTA�RI

12 | NO KURIENES RODAS UZA�A�MA�JI?

14 | ILGTSPA�JA?BA IR VAIRA�K NEKA� TENDENCE

18 |«GO», OSTAS UN NAUDA

FORBES @100

20 | A?IMENES VA�RTA?BA

30 | 1989. GADA 12. JA?NIJS: CYBER-SOVIETS

UZA�A�MA�JI

32 | AUGŠANAS SA�PES

36 | MA�CA?TIES KUSTA?BA�

TEHNOLOA?IJAS

38 | CA?A�A� AR MILA?IEM

42 | VIRTUA�LA� REALITA�TE KA�A?ST REA�LA

NAUDA

48 | PELNI, DAROT LABU

52 | GLOBA�LO IEGULDA?JUMU CELMLAUZIS

NUMURA TA�MA

54 | NA�KOTNES SUPERZVAIGZNES

56 | TOP 10

62 | SPA�LE UZ MILJARDU

68 | MANTOJUMS NA�KAMAJAI SIMTGADEI

STRATA�A?IJAS UN RISINA�JUMI

70 | JAUNA�S PASAULES MONA�TAS

FORBES LIFE

80 | MANTOTAIS BIZNESA A�A�RIENS

84 | SMALKAIS BUNGALO

86 | VA?NS KA� BRA?NUMS

88 | DOMAS PAR BURBUA�IEM