Share

Noklausoties vienas dienas seminA?ru STRUKTURAi??TA KORPORATA?VAi??S PAi??RDOAi??ANAS SISTAi??MA, JAi??s iemA?cAi??sities:

 • SistemA?tiski pA?rdot un A?enerAi??t rezultA?tus katru dienu
 • PaaugstinA?t savu ietekmi klientu acAi??s
 • UzzinA?siet 5 patiesus iemeslus kA?pAi??c klienti nepAi??rk
 • KA? pabeigt pA?rdoA?anas procesu ar reA?lu darAi??jumu
 • Atrast kompromisus Ai??paA?i sareA?A?Ai??tA?s situA?cijA?s
 • Ko nedrAi??kst darAi??t pirms pA?rdoA?anas
 • SapratAi??sit, kA? mainA?s trAi??s pA?rdoA?anas pamatfA?zes krAi??zes laikA?
 • UzzinA?sit, kA? krAi??zi vAi??rtAi?? klienti
 • KA? sagatavot pirmspA?rdoA?anu krAi??zes apstA?kA?os
 • Flomax online

 • IemA?cAi??sities veiksmAi??gi novAi??rtAi??t sevi un darba tirgu krAi??zes laikA?

Ko iegAi??sit seminA?rA? STRUKTURAi??TA KORPORATA?VAi??S PAi??RDOAi??ANAS SISTAi??MA?

LielA?ko korporA?ciju vadAi??tA?ji visA? pasaulAi?? uzskata, ka zoloft. pA?rdoA?anas TOP menedA?eri krAi??zes laikA? mazA?k nepelna. Iemesls ai??i?? STRUKTURAi??TA pieeja pA?rdoA?anai. PAi??c The New York Times pAi??tAi??jumu materiA?liem, pA?rdoA?anas TOP menedA?eri neredz atA?Ai??irAi??bu pA?rdoA?anA? lAi??dz krAi??zei un krAi??zes laikA?. Iemesls ir A?oti vienkA?rA?s ai??i?? viAi??i pielA?gojuA?i izpratni par krAi??zi pA?rdoA?anas sistAi??mai. SavukA?rt Eiropas Financial Times uzskata, ka krAi??ze ir reA?la iespAi??ja pA?rdoA?anas menedA?eriem noteikt savu cenu tirgAi??, jo no tA? aiziet latentie un neefektAi??vie kolAi??A?i. Izdevums min arAi?? pA?rliecinoA?u statistiku, ka pA?rdoA?anas TOP menedA?eri ir zaudAi??juA?i mazA?k nekA? citu profesiju darbinieki.

MAi??RAi??AUDITORIJA:

KompA?niju vadAi??tA?ji; menedA?eri, kuri strA?da ar cheaper than cialis. korporatAi??vajiem klientiem; vecA?kie menedA?eri un pA?rdoA?anas nodaA?u vadAi??tA?ji; finanA?u iestA?A?u krAi??zes menedA?eri.

Lai saAi??emtu informA?ciju rakstietAi?? secretary@next.magazine.lv

[catlist=11]