A?urnA?ls Forbes

Share

MAi??su misija ir sniegt cilvAi??kiem spAi??cAi??gas biznesa idejas.

ai??? StA?sti par uzAi??Ai??mAi??ju panA?kumiem un sakA?vAi??m
ai??? Jaunas vietAi??jA?s un starptautiskas idejas par biznesu un investAi??cijA?m
ai??? Uzticami labklA?jAi??bas reitingi
ai??? NeatkarAi??ga A?urnA?listika

Redakcijas komanda

Forbes ir profesionA?lu A?urnA?listu un redaktoru komanda, kas specializAi??jas daA?A?dA?s ekonomikas sfAi??rA?s: no finanA?u tirgiem lAi??dz raA?oA?anai, no degvielas un enerA?Ai??tikas nozares lAi??dz augstu tehnoloA?iju biznesam.

Forbes kontaktAi??jas ar kompA?niju lAi??deriem un iegAi??st informA?ciju no informAi??tA?kajiem resursiem.

A?urnA?la autori ir ievAi??rojami ekonomisti, politikas analAi??tiAi??i un vAi??sturnieki.

A?urnA?la mAi??rAi??auditorija

Forbes lasAi??tA?ji ir uzAi??Ai??mAi??ji (vai vadAi??tA?ji ar uzAi??Ai??mAi??ja prA?tu), kas alkst pAi??c paA?attAi??stAi??bas, ir gatavi attaisnot risku, un uzAi??Ai??mAi??gi jaunA?m idejA?m.

A?urnA?la lasAi??tA?jiem ir pietiekami daudz lAi??dzekA?u, lai ieguldAi??tu investAi??cijas. ViAi??i novAi??rtAi?? savu laiku un cenA?as to izmantot maksimA?li efektAi??vi

Forbes lasAi??tA?ji – lAi??mumu pieAi??Ai??mAi??ji Latvijas biznesA?.

ReklA?ma:
info@forbes.lv